ข่าวเทคโนโลยี

Twitter ปลดพนักงานรอบใหม่อีก 200 คน รวมถึงผู้ดูแลโครงการ Twitter Blue

เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับทวิตเตอร์ เมื่…