ข่าวเศรษฐศาสตร์

3 ข้อสังเกตที่ทำให้คำว่า ‘ความยั่งยืน’ เป็นได้แค่ ‘ตัวประกัน’

ความยั่งยืน (Sustainability) ดูเหมือนจะดีและดูจะเป็นคำท…